Sunteți aici: Home Oeconomica Archive 2012
Oeconomica 2012 PDF Print E-mail
Thursday, 23 February 2012 18:12
There are no translations available.

i - ii CUPRINS
1   -  23 INGINERIA INFORMAŢIEI ŞI INFLUENŢA ACESTEIA ASUPRA ADOPTĂRII DECIZIEI ÎN ENTITĂŢILE ECONOMICE ORGANIZAŢIONALE Ioan Constantin DIMA, Mariana MAN
24 -  38 INTERVENŢIA AUDITORULUI PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE NERAMBURSDABILE Daniel BOTEZ
39 -  53 ROLUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ÎN ORGANIZAȚII Ramin Bashir KHODAPARASTI
54 -  69 CORELAȚIA DINTRE MĂRCI ȘI PRODUSUL INTERN BRUT, DOVEZI EMPIRICE ALE COMPORTAMENTULUI SISTEMULUI INTERNAȚIONAL Mihaela Daciana BOLOS, Bradut-Vasile BOLOS
70 -  87 TESTAREA CONFORMITĂȚII CU PRINCIPIILE DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ PE PIAȚA ROMÂNEASCĂ DE CAPITAL Ioan-Ovidiu SPĂTĂCEAN, Loredana GHIORGHIȚĂ
89 -  98 DINCOLO DE CONTAGIUNEA FINANCIARĂ, DETECTAREA ANORMALITĂȚILOR CU EFECTE NEGATIVE Brăduț-Vasile BOLOȘ
99 - 118 DIRECTIVA 2003/88/CE UN VIITOR INCERT? STUDIU COMPARATIV Raluca Meda ANTAL, Ioan SUMANDEA SIMIONESCU
119-127 SECURITATEA DATELOR Ileana STEFAN
Last Updated on Saturday, 13 April 2013 18:06
 
Online: ISSN 2668-3989, ISSN L 2668-3148; Print: ISSN 2668-3148, ISSN L 2668-3148