Sunteți aici: Home Oeconomica Archive 2020 vol. 1
Oeconomica2020 vol. 1 PDF Print E-mail
There are no translations available.

i-ii CUPRINS

001-024 Managementul riscului de tip catastrofă: cadru de gestionare și procesul tehnic de soluționare a despăgubirilor - Narcis Păvălașcu , Manuela Rozalia Gabor

025-040 Raportarea integrată a performanței – efect al dezvoltării comportamentului organizațional - Tatiana Dănescu , Radu Bogdan Matei

041-060 Decalaje și perspective preliminare asupra infrastructurii de inovare din țările carpatice - Andrei Coca , Petruța Blaga

061-080 Optimizarea managementului relațiilor cu studenții utilizând instrumente de automatizare ale proceselor organizaționale - Mihai Timuș , Liviu Ciucan-Rusu, Daniel Ștefan, Maria-Alexandra Popa

081-092 Cercetări privind estimarea capacităţii de rambursare a emitenţilor de obligaţiuni de pe Bursa de Valori București - Ioan Ovidiu Spătăcean , Crina Mihaela Pungea

091-113 Studiu comparativ privind dinamica și structura numărului de întreprinderi din România, Ungaria și Polonia - Kinga Emese Zsido


i - ii CUPRINS
001 - 016 IPOTEZE ACTUARIALE PENTRU BENEFICIILE ANGAJAȚILOR Tatiana Dănescu, Irina Diana Iordache
017 - 036 EFECTELE TRAININGULUI EXPERIENTIAL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A ANTREPRENORIATULUI ÎN ȘCOLI VOCAȚIONALE DIN EUROPA Lia Codrina Conțiu, Daniela Ștefănescu
037 - 068 METODA SIX SIGMA ELEMENT IMPORTANT AL SUSTENABILITĂŢII Ioan David Legman, Petruța Blaga
069 - 084 INVESTIGAȚII PRIVIND INFLUENȚA GUVERNANȚEI CORPORATIVE ASUPRA PERFORMANȚEI FINANCIARE. STUDIU EMPIRIC ASUPRA BĂNCILOR COTATE PE PIAȚA ROMÂNEASCĂ DE CAPITAL Tatiana Dănescu, Maria-Alexandra Popa
085 - 096 TESTAREA RELEVANȚEI MODELULUI BENEISH PENTRU ENTITĂȚI CU RISC REPUTAȚIONAL CONFIRMAT Ioan Ovidiu Spătăcean
097 - 113 MĂSURI SOCIALE, SPRIJINE FINANCIARE ÎN VEDEREA MENȚINERII ȘI CREȘTERII NUMĂRULUI POPULAȚIEI ÎN UNELE ȚĂRI EUROPENE Kinga Emese Zsido
113 - 128 REBRANDINGUL ȘI IMPACTUL ACESTUIA ASUPRA ACTIVITĂŢILOR BANCARE – STUDIU DE CAZ Marta Kiss
 
Online: ISSN 2668-3989, ISSN L 2668-3148; Print: ISSN 2668-3148, ISSN L 2668-3148